Finantare pentru agricultura si dezvoltare rurala

APDRP a suspendat primirea proiectelor SAPARD incepand cu 1 August 2006


Programul SAPARD este un instrument financiar oferit de Uniunea Europeana pentru a ajuta statele candidate (tarile care si-au depus cererea de aderare la Uniunea Europeana) in procesul de pre-aderare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale.

Directii de finantare active

Masura 1.1 Imbunatatirea prelucrarii si marketingului produselor agricole si piscicole

Ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 50% din totalul cheltuielilor eligibile. In cadrul acestei masuri vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 30.000 – 4.000.000 EURO, de cel mult doua ori in limita sumei eligibile.
Beneficiari:

 • Asociatii si grupuri de producatori (cu personalitate juridica);
 • Societati comerciale cu capital privat cel putin egal sau mai mare de 75%;
 • In sectorul vinificatie sunt sprijiniti: asociatiile, grupurile de producatori si societatiile comerciale private care proceseaza numai soiuri nobile de struguri;
 • Cooperative de consum

Categorii de cheltuieli eligibile:

 • Construirea de noi cladiri si instalatii si modernizarea celor existente;
 • Utilaje si echipamente noi, soft-uri pentru computer, inclusiv costurile de instalare si montaj bazate pe contracte cu terte parti;
 • Aceea parte a costurilor reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxe legale, studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente, pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, care nu depasesc 12% din costul total eligibil al proiectului
 • Achizitii de mijloace de transport noi, specializate, necesare ca rezultat al identificarii lor in studiul de fezabilitate;

Sectoare de investitii:

 • Lapte si produse lactate
 • Carne
 • Produse din carne si oua
 • Legume, fructe si cartofi
 • Vin
 • Peste
 • Cereale
 • Seminte oleaginoase
 • Zahar
 • Plante textile

Pentru o cerere de oferta, contactati-ne aici.

Masura 3.1 Investitii in exploatatii agricole

Proiectele din cadrul acestei masuri sunt considerate a fi investitii generatoare de venituri, astfel ajutorul public acordat in cadrul acestei masuri nu va depasi 65% din totalul cheltuielilor eligibile, in functie de zona geografica de implementare si de categoria de varsta a beneficiarilor.
In cadrul acestui program vor putea fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 5.000 - 500.000 EURO. Valoarea totala eligibila poate sa ajunga la 2.000.000 Euro numai pentru proiectele al caror obiectiv este implementarea acquis-lui comunitar in fermele de crestere a animalelor si pasarilor, dupa realizarea investitiei.
Masura vizeaza proiecte de investitii pentru urmatoarele submasuri si sectoare:

 • Submasura Ferme de productie vegetala
 • Culturi de camp
 • Horticultura (din care floricultura 1,5%)
 • Viticultura
 • Pomicultura
 • Sere
 • Submasura Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor
 • Ferme de vaci de lapte/bivolite
 • Crestere si ingrasare de taurine
 • Ferme de oi/capre
 • Ingrasatorii de berbecuti
 • Ferme de porci
 • Ferme de pasari
 • Alte ferme vegetale si de crestere a animalelor si pasarilor profilate pe obtinerea produselor pentru consumul uman

Cheltuieli eligibile generale:

 • Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor si instalatiilor conexe, incluzand, acolo unde este necesar, lucrari de demolare, retele de utilitati
 • Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, echipament IT si software, necesare în administrarea fermei si in procesul de productie, incluzand cheltuielile de montaj
 • Cheltuieli reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea si implementarea proiectului, direct legate de masura. Aceste cheltuieli nu trebuie sa depaseasca limita procentajului aprobat in Masura (max 12% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si max. 3% in cazul in care proiectul nu prevede modernizarea sau realizarea constructiilor)
 • Achizitii de masini agricole noi pentru activitatile din cadrul fermei
 • Achizitii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al indentificarii lor in studiul de fezabilitate / memoriul justificativ / planul de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata in documentul respectiv
 • Unelte si instrumente pentru utilizarea in cadrul fermei, incluzand acelea pentru protectia impotriva incendiilor si pentru protectia muncii
 • Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata

Beneficiarii vor fi:

 • Producatorii agricoli individuali
 • Asociatiile agricole familiale
 • Societatile agricole private / asociatiile agricole cu personalitate juridica, prevazute de Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura
 • Societatile comerciale agricole cu capital privat cel putin egal sau mai mare de 75% constituite in baza Legii nr.31/1990 si a Legii nr.15/1990
 • Grupuri de producatori

Pentru o cerere de oferta, contactati-ne aici.

Masura 3.4 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative

Sectoare si tipuri de submasuri:

 • Servicii Agricole
 • Turism rural
 • Alte tipuri de activitati turistice
 • Activitati mestesugaresti
 • Acvacultura
 • Alte activitati: sericicultura, apicultura, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, si a plantelor medicinale si aromatice, melci si broaste

Valoarea totala eligibila a proiectului trebuie sa fie între 5.000 – 200.000 Euro si pana la 500.000 Euro pentru submasura Acvacultura. Cheltuieli eligibile generale:

 • Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor si instalatiilor conexe, incluzand, acolo unde este necesar, lucrari de demolare, retele de utilitati
 • Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, echipament IT si software, necesare in administrarea fermei si in procesul de productie, incluzand cheltuielile de montaj
 • Cheltuieli reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea si implementarea proiectului, direct legate de masura. Aceste cheltuieli nu trebuie sa depaseasca limita procentajului aprobat in Masura (max 12% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si max. 3% in cazul in care proiectul nu prevede modernizarea sau realizarea constructiilor)
 • Achizitii de masini agricole noi pentru activitatile din cadrul fermei
 • Achizitii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al indentificarii lor in studiul de fezabilitate / memoriul justificativ / planul de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata in documentul respectiv
 • Unelte si instrumente pentru utilizarea in cadrul fermei, incluzand acelea pentru protectia impotriva incendiilor si pentru protectia muncii
 • Leasing-ul este eligibil doar daca rezulta transferul de proprietate al bunului in posesia beneficiarului in perioada de implementare a proiectului, pana la ultima cerere de plata

Beneficiarii proiectelor vor apartine sectorului privat, dupa cum urmeaza:

 • Persoane fizice
 • Asociatii familiale inregistrate, asociatii si grupuri de producatori
 • ONG-uri (cercuri de masini agricole)
 • Societati cu capital privat cel putin egal sau mai mare de 75%
 • Cooperative de consum
 • Cooperative mestesugaresti

Pentru o cerere de oferta, contactati-ne aici.