Finantare pentru IMM

Oferta promotionala pentru proiectele de finantare

Va oferim gratuit intocmirea proiectului de finantare pentru obtinerea de fonduri nerambursabile cu pana la 75% in vederea obtinerii certificatului ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 22000 impreuna cu orice contract de implementare a unui sistem de management al calitatii.

Categoriile de activitati finantate de la bugetul de stat Ón cadrul Programului de Crestere a competitivitatii produselor sunt urmatoarele:

 • implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii si/sau a sistemelor de management al mediului
 • implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si sigurantei ocupationale, a sistemelor de management pentru responsabilitate sociala si de igiena alimentara si/sau a sistemelor de management al securitatii informatiei
 • dotarea si/sau modernizarea laboratoarelor de testare si etalonare existente, precum si acreditarea acestora, dupa caz
 • certificarea produselor si/sau obtinerea etichetei ecologice pentru produse
 • asimilarea de tehnologii si produse noi care se realizeaza de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetarilor obtinute in cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri publice si aplicarea inventiilor autorilor romani protejate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci
 • efectuarea de analize de evaluare comparativa pentru activitati din industria prelucratoare Ón vederea realizarii planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a caror implementare va fi monitorizata
 • organizarea si amenajarea in incinta operatorilor economici, in spatiile existente, de expozitii si/sau standuri de prezentare a produselor industriale
 • inregistrarea si protejarea pe piata externa a marcilor, desenelor si modelelor industriale romanesti

Lista programelor de finantare pentru IMM

Programul pentru sustinerea accesului microintreprinderilor si a intreprinderilor mici la servicii de instruire si consultanta

Prin Program se sustin activitatile necesare pentru:

 • implementarea si certificarea sistemelor de management al calitatii, in conformitate cu standardul SR-EN-ISO 9001:2001
 • implementarea si certificarea sistemelor de management al mediului, in conformitate cu standardul SR-EN-ISO 14001:2005
 • implementarea si certificarea sistemelor de management al sanatatii si securitatii muncii, in conformitate cu standardul OHSAS 18001:2004
 • implementarea si certificarea sistemelor de management al sigurantei produselor alimentare, in conformitate cu standardele HACCP
 • implementarea si certificarea sistemelor integrate de management (Ex: calitate/mediu, calitate/HACCP, calitate/OHSAS, calitate/mediu /HACCP, calitate/mediu /OHSAS)

Nu se mai depun proiecte pentru acest program pentru ca banii alocati acestuia s-au terminat.

Programul privind cresterea competitivitatii IMM-urilor prin implementarea si certificarea sistemelor calitatii

Programul sustine prin alocatie financiara nerambursabila urmatoarele categorii de servicii:

 • cursuri de instruire pentru personalul implicat Ón activitati legate de calitate/mediu/sanatatea si securitatea muncii/siguranta produselor alimentare (auditor intern)
 • consultanta primita Ón scopul implementarii sistemelor de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare
 • certificarea sistemului de management al calitatii/mediului/sanatatii si securitatii muncii/sigurantei produselor alimentare
 • certificarea sistemului integrat de management (Ex: calitate/mediu, calitate/HACCP, calitate/OHSAS, calitate/mediu /HACCP, calitate/mediu /OHSAS

Pentru o cerere de oferta, contactati-ne aici.