Consultanta HACCP (ISO 22000)

Despre HACCP

HACCP - Analiza riscului si punctele critice de control" este un sistem ce are drept scop siguranta alimentelor atat de origine animala, cat si vegetala.
Romania a stabilit cadrul legislativ in acest sens,astfel in 2002 a fost emisa HG 1198/2002 care la cap. 2, art.4, prevede urmatoarele: "Unitatile din sectorul alimentar trebuie sa identifice activitatile care sunt determinante pentru securitatea alimentara si trebuie sa garanteze ca procedurile de securitate corespunzatoare sunt stabilite, implementate, mentinute si revizuite pe baza principiilor utilizate in sistemul de analiza a riscurilor si punctelor critice de control, abreviat HACCP".
Legea 150/2004 prevede ca raspunderea privind siguranta alimentelor revine agentilor si operatorilor din industria alimentara. HACCP este un sistem care identifica si monitorizeaza pe toate etapele procesului tehnologic, potentialele riscuri fizice, chimice si biologice care pot afecta siguranta alimentelor.

Programul de consultanta KoreSYS Aliment

Etapele de consultanta pentru implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentelor:

  • Efectuarea auditului initial;
  • Identificarea riscurilor in cadrul proceselor de productie;
  • Stabilirea punctelor critice de control;
  • Stabilirea cerintelor legale;
  • Instruirea personalului;
  • Elaborarea documentatiei Sistemului de Management al Sigurantei Alimentelor;
  • Efectuarea auditului intern;
  • Asistenta la auditul de certificare;

Acest program de consultanta are se desfasoara pe o durata cuprinsa intre 4 si 6 luni.


Pentru o cerere de oferta, contactati-ne aici.